De Duitse pers meent te weten dat Griekenland verzekerd is van internationale steun, dit in ruil voor een aantal maatregelen die het land zou moeten doorvoeren. Die maatregelen zouden door het Grieks parlement voor een bepaalde datum goedgekeurd moeten worden.

Afronding van de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg in de komende dagen verwacht

Dexia, Precision Capital en de Luxemburgse overheid, die op 4 april 2012 verkoopovereenkomsten hebben ondertekend voor de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg, bevestigen dat de belangrijkste voorwaarden voor het afronden van de transactie die in deze overeenkomsten zijn vastgelegd, nu vervuld zijn.

Alle regelgevende instanties, waaronder de Europese Commissie, hebben hun goedkeuring verleend. De "Legacy" portefeuille werd overgedragen aan Dexia Crédit Local, en de belangen in de dochterondernemingen die buiten de verkoopperimeter vallen, werden overgenomen door de groep Dexia of verkocht op de markt.
Bovendien zal Dexia de komende dagen overgaan tot een kapitaalverhoging van Banque Internationale à Luxembourg, ter compensatie van de eenmalige verliezen die verbonden zijn aan de verkoop van de "Legacy" portefeuille.

Dit verlies werd al opgenomen in de jaarrekening van Banque Internationale à Luxembourg voor 2011. De kapitaalverhoging zal de solvabiliteit van de bank versterken en, in de lijn van de bepalingen van de verkoopovereenkomsten, de Core Tier 1 -ratio van de bank op een stevige 9% brengen volgens volledig toepaste Bazel III-normen. Dit stemt overeen met ongeveer 15% volgens de Bazel II-normen.

Met een sterke kapitaalpositie en een hoge solvabiliteit zal Banque Internationale à Luxembourg over onmiskenbare troeven beschikken om zijn activiteit verder te ontwikkelen en de best mogelijke diensten te blijven verlenen aan zijn klanten.
De verkoop wordt allicht de volgende dagen afgerond.

De Duitse pers meent te weten dat Griekenland verzekerd is van internationale steun, dit in ruil voor een aantal maatregelen die het land zou moeten doorvoeren. Die maatregelen zouden door het Grieks parlement voor een bepaalde datum goedgekeurd moeten worden. Afronding van de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg in de komende dagen verwachtDexia, Precision Capital en de Luxemburgse overheid, die op 4 april 2012 verkoopovereenkomsten hebben ondertekend voor de verkoop van Banque Internationale à Luxembourg, bevestigen dat de belangrijkste voorwaarden voor het afronden van de transactie die in deze overeenkomsten zijn vastgelegd, nu vervuld zijn. Alle regelgevende instanties, waaronder de Europese Commissie, hebben hun goedkeuring verleend. De "Legacy" portefeuille werd overgedragen aan Dexia Crédit Local, en de belangen in de dochterondernemingen die buiten de verkoopperimeter vallen, werden overgenomen door de groep Dexia of verkocht op de markt. Bovendien zal Dexia de komende dagen overgaan tot een kapitaalverhoging van Banque Internationale à Luxembourg, ter compensatie van de eenmalige verliezen die verbonden zijn aan de verkoop van de "Legacy" portefeuille. Dit verlies werd al opgenomen in de jaarrekening van Banque Internationale à Luxembourg voor 2011. De kapitaalverhoging zal de solvabiliteit van de bank versterken en, in de lijn van de bepalingen van de verkoopovereenkomsten, de Core Tier 1 -ratio van de bank op een stevige 9% brengen volgens volledig toepaste Bazel III-normen. Dit stemt overeen met ongeveer 15% volgens de Bazel II-normen. Met een sterke kapitaalpositie en een hoge solvabiliteit zal Banque Internationale à Luxembourg over onmiskenbare troeven beschikken om zijn activiteit verder te ontwikkelen en de best mogelijke diensten te blijven verlenen aan zijn klanten. De verkoop wordt allicht de volgende dagen afgerond.