Eind december lopen een aantal obligaties af, terwijl voor die tijd voor enkele miljarden aan kortlopend schatkistpapier geherfinancierd zal moeten worden.

Eind december lopen een aantal obligaties af, terwijl voor die tijd voor enkele miljarden aan kortlopend schatkistpapier geherfinancierd zal moeten worden.