Wanneer de doelstellingen niet worden behaald, kan het land geen beroep meer doen op het steunfonds. Poul Thomsen, hoofd van de IMF-missie in Griekenland, stelt vast dat de inkomsten gaan tegenvallen.

Dat moet gecompenseerd worden door meer besparingen, zoniet dreigt het tekort hoger dan verwacht op te lopen. De huidige situatie is volgens Poulsen niet houdbaar.

Griekenland heeft er zich toe verplicht het tekort op de begroting terug te dringen tot 7,40% van het BBP in 2011, waar het tekort dit jaar 9,40% zal bedragen.

De problemen om het deficiet te reduceren doen de twijfels toenemen dat het land in staat zal zijn om de 110 miljard euro aan ontvangen Europese staat terug te betalen.

Wanneer de doelstellingen niet worden behaald, kan het land geen beroep meer doen op het steunfonds. Poul Thomsen, hoofd van de IMF-missie in Griekenland, stelt vast dat de inkomsten gaan tegenvallen. Dat moet gecompenseerd worden door meer besparingen, zoniet dreigt het tekort hoger dan verwacht op te lopen. De huidige situatie is volgens Poulsen niet houdbaar. Griekenland heeft er zich toe verplicht het tekort op de begroting terug te dringen tot 7,40% van het BBP in 2011, waar het tekort dit jaar 9,40% zal bedragen. De problemen om het deficiet te reduceren doen de twijfels toenemen dat het land in staat zal zijn om de 110 miljard euro aan ontvangen Europese staat terug te betalen.