De problemen zijn ditmaal structureel en zullen dan ook bij de wortel aangepakt moeten worden. Het zoeken naar oplossingen voor de huidige problemen zullen echter met heel wat risico's gepaard gaan.

Als voorbeeld van een nieuwe vorm van crisis verwijst El-Erian nnaar Griekenland, dat het deficiet op de begroting tot onhoudbare afmetingen heeft zien aanzwellen. Het is zelfs nog verre van zeker of Griekenland uit de problemen gaat raken.

Griekenland, maar ook Ierland en mogelijk in de toekomst nog andere landen, gaan in de toekomst met aanhoudend hoge spreads geconfronteerd worden. Daardoor zullen ze moeilijkheden bij hun finaniering blijven ondervinden.

De problemen zijn ditmaal structureel en zullen dan ook bij de wortel aangepakt moeten worden. Het zoeken naar oplossingen voor de huidige problemen zullen echter met heel wat risico's gepaard gaan. Als voorbeeld van een nieuwe vorm van crisis verwijst El-Erian nnaar Griekenland, dat het deficiet op de begroting tot onhoudbare afmetingen heeft zien aanzwellen. Het is zelfs nog verre van zeker of Griekenland uit de problemen gaat raken. Griekenland, maar ook Ierland en mogelijk in de toekomst nog andere landen, gaan in de toekomst met aanhoudend hoge spreads geconfronteerd worden. Daardoor zullen ze moeilijkheden bij hun finaniering blijven ondervinden.