Daar staat volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter tegenover dat de recessie nog dieper zal zijn dan eerder verwacht, de economie pas vanaf 2013 zal herstellen, er in 2013 en 2014 meer bezuinigingen noodzakelijk zijn en het begrotingstekort van 2011 boven de afgesproken norm uit zal komen.

Dat de inflatie is gedaald is niet zo opmerkelijk, omdat het land via deflatie wat lucht uit de economie moet laten lopen.

De Griekse concurrentiepositie is immers mede zwak door de relatieve hoge lonen.

Daar staat volgens Theodoor Gilissen Bankiers echter tegenover dat de recessie nog dieper zal zijn dan eerder verwacht, de economie pas vanaf 2013 zal herstellen, er in 2013 en 2014 meer bezuinigingen noodzakelijk zijn en het begrotingstekort van 2011 boven de afgesproken norm uit zal komen. Dat de inflatie is gedaald is niet zo opmerkelijk, omdat het land via deflatie wat lucht uit de economie moet laten lopen. De Griekse concurrentiepositie is immers mede zwak door de relatieve hoge lonen.