Verder moet nog een akkoord over de "vrijwillige" kwijtschelding van de schulden worden bereikt en over welke leningen hierbij zijn betrokken.

Verder moet nog een akkoord over de "vrijwillige" kwijtschelding van de schulden worden bereikt en over welke leningen hierbij zijn betrokken.