Bankiers van het ECB en het IMF hebben hun bezoek aan Griekenland ingekort omdat het land niet aan bepaalde voorwaarden die waren afgesproken heeft voldaan. Inmiddels blijven er vragen rijzen omtrent de huidige waardering van de beurzen.

Het verschil tussen de ratio bedrijfswinsten gedeeld door de koersen en de (netto) lange termijnrente vormt volgens professor Stefan Duchateau de meest fundamentele vergelijking. In het technische jargon wordt dit verschil omschreven als de verwachte risicopremie. De schommelingen in deze parameter verklaren overigens 75% van de wijzigingen in beurskoersen over de laatste 60 jaar.

De geleidelijke afbouw van deze risicopremie over de laatste maanden vormde meteen ook de voornaamste motivatie voor ons volgehouden optimisme. Deze evolutie kenschetst immers een afname van de aversie voor beleggingsrisico. Meer van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Bankiers van het ECB en het IMF hebben hun bezoek aan Griekenland ingekort omdat het land niet aan bepaalde voorwaarden die waren afgesproken heeft voldaan. Inmiddels blijven er vragen rijzen omtrent de huidige waardering van de beurzen. Het verschil tussen de ratio bedrijfswinsten gedeeld door de koersen en de (netto) lange termijnrente vormt volgens professor Stefan Duchateau de meest fundamentele vergelijking. In het technische jargon wordt dit verschil omschreven als de verwachte risicopremie. De schommelingen in deze parameter verklaren overigens 75% van de wijzigingen in beurskoersen over de laatste 60 jaar. De geleidelijke afbouw van deze risicopremie over de laatste maanden vormde meteen ook de voornaamste motivatie voor ons volgehouden optimisme. Deze evolutie kenschetst immers een afname van de aversie voor beleggingsrisico. Meer van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.