Dit kan onder meer doordat de rentebetalingen op uitstaande schulden flink afnemen. De Grieken moeten zich wel houden aan de doelen gezet door de trojka van EU, IMF en ECB.

Om de economische groei te stimuleren moet Athene uiteraard hervormen, stelt AllianzGI, maar er zou ook meer geld uit EU-fondsen naar het midden- en kleinbedrijf kunnen vloeien. Dit segment is vaak de aanjager van economische groei.

Enkele hoofdpunten uit het rapport zijn:

• De Griekse staatsschuld zal dit jaar waarschijnlijk met 10 procentpunt dalen tot 156% van het bbp. Dit is vooral dankzij de afschrijvingen op de Griekse obligaties. Als deze haircut er niet was geweest zou de schuld eind 2012 180% hebben bereikt. Eind 2009 stond de schuld nog op 129% van het bbp.

• Een belangrijk gegeven is dat de Grieken veel minder rente moeten betalen over hun schuld. Zo is bijvoorbeeld de rente op nieuw uitgegeven obligaties slechts 2%.

• De haircut en de lagere rentebetalingen maken het mogelijk dat Athene de schuldenlast kan terugbrengen tot 120% in 2020, precies zoals IMF en EU graag willen. De Grieken moeten dan wel resoluut structureel hervormen. Hiervoor zou de groei kunnen worden aangezwengeld en kan de schuld verder dalen.

• Om de groei te ondersteunen en te stimuleren zouden de Grieken de beschikbare EU fondsen zo snel en uitgebreid mogelijk moeten aanspreken. Griekenland heeft tot in 2012 nog recht op 12 miljard euro uit EU structuurfondsen. Deze moeten niet alleen worden gebruikt om belangrijke infrastructuurprojecten uit te breiden. Er moet meer geld worden gebruikt voor de ondersteuning van kleine- en middengrote bedrijven. Dit segment is de bron van innovatie en entrepreneurschap dat de economische groei kan versterken.

Dit kan onder meer doordat de rentebetalingen op uitstaande schulden flink afnemen. De Grieken moeten zich wel houden aan de doelen gezet door de trojka van EU, IMF en ECB. Om de economische groei te stimuleren moet Athene uiteraard hervormen, stelt AllianzGI, maar er zou ook meer geld uit EU-fondsen naar het midden- en kleinbedrijf kunnen vloeien. Dit segment is vaak de aanjager van economische groei. Enkele hoofdpunten uit het rapport zijn: • De Griekse staatsschuld zal dit jaar waarschijnlijk met 10 procentpunt dalen tot 156% van het bbp. Dit is vooral dankzij de afschrijvingen op de Griekse obligaties. Als deze haircut er niet was geweest zou de schuld eind 2012 180% hebben bereikt. Eind 2009 stond de schuld nog op 129% van het bbp. • Een belangrijk gegeven is dat de Grieken veel minder rente moeten betalen over hun schuld. Zo is bijvoorbeeld de rente op nieuw uitgegeven obligaties slechts 2%. • De haircut en de lagere rentebetalingen maken het mogelijk dat Athene de schuldenlast kan terugbrengen tot 120% in 2020, precies zoals IMF en EU graag willen. De Grieken moeten dan wel resoluut structureel hervormen. Hiervoor zou de groei kunnen worden aangezwengeld en kan de schuld verder dalen. • Om de groei te ondersteunen en te stimuleren zouden de Grieken de beschikbare EU fondsen zo snel en uitgebreid mogelijk moeten aanspreken. Griekenland heeft tot in 2012 nog recht op 12 miljard euro uit EU structuurfondsen. Deze moeten niet alleen worden gebruikt om belangrijke infrastructuurprojecten uit te breiden. Er moet meer geld worden gebruikt voor de ondersteuning van kleine- en middengrote bedrijven. Dit segment is de bron van innovatie en entrepreneurschap dat de economische groei kan versterken.