Met name de inflatie is een pijnpunt, in veel grotere mate zelfs dan zijn opvolger Ben Bernanke kan of wil toegeven. De stijging van onder andere olieprijzen doet de VS-economie veel pijn.

Daarnaast kunnen de Verenigde Staten onmogelijk blijven leven met een deficiet op de begroting van 1500 miljard dollar, zoals het tekort voor dit jaar is voorzien. Dat tekort moet dringend worden teruggedrongen.

Anderzijds geeft Greenspan toe dat er voldoende signalen zijn die enig optimisme wettigen. Hij verwees in dat verband naar de werkloosheidscijfers voor de maand februari, die beter dan verwacht waren.

Met name de inflatie is een pijnpunt, in veel grotere mate zelfs dan zijn opvolger Ben Bernanke kan of wil toegeven. De stijging van onder andere olieprijzen doet de VS-economie veel pijn. Daarnaast kunnen de Verenigde Staten onmogelijk blijven leven met een deficiet op de begroting van 1500 miljard dollar, zoals het tekort voor dit jaar is voorzien. Dat tekort moet dringend worden teruggedrongen. Anderzijds geeft Greenspan toe dat er voldoende signalen zijn die enig optimisme wettigen. Hij verwees in dat verband naar de werkloosheidscijfers voor de maand februari, die beter dan verwacht waren.