Volgens Greenspan moet de budgetcontrole worden verstrengd om te garanderen dat de VS ook in de toekomst nog geld zullen kunnen ontlenen. Het is een misverstand dat de ontleningscapaciteit van de VS eindeloos is, aldus nog de voormalige centrale bankier.

Long-term rates kunnen plots gaan stijgen, zoals ook in de periode 1979-1980 is gebeurd. Toen stegen de rentevoeten over een periode van vier maanden met een volle vier procent.

Greenspan is niet akkoord met de opmerking dat een reductie van het overheidstekort de economische groei in gevaar zou kunnen brengen. Een drastische ingreep is volgens hem noodzakelijk om de toekomst veilig te stellen.

De druk op de financiële markten zou ook afnemen wanneer de Amerikaanse overheid minder staatsobligaties moet uitgeven. De federale regering heeft nu al verplichtingen voor de komende 30 jaar op zich genomen en die periode wordt alsmaar verlengd.

Volgens Greenspan moet de budgetcontrole worden verstrengd om te garanderen dat de VS ook in de toekomst nog geld zullen kunnen ontlenen. Het is een misverstand dat de ontleningscapaciteit van de VS eindeloos is, aldus nog de voormalige centrale bankier. Long-term rates kunnen plots gaan stijgen, zoals ook in de periode 1979-1980 is gebeurd. Toen stegen de rentevoeten over een periode van vier maanden met een volle vier procent. Greenspan is niet akkoord met de opmerking dat een reductie van het overheidstekort de economische groei in gevaar zou kunnen brengen. Een drastische ingreep is volgens hem noodzakelijk om de toekomst veilig te stellen. De druk op de financiële markten zou ook afnemen wanneer de Amerikaanse overheid minder staatsobligaties moet uitgeven. De federale regering heeft nu al verplichtingen voor de komende 30 jaar op zich genomen en die periode wordt alsmaar verlengd.