De Amerikaanse werkloosheidsgraad is in augustus gedaald, terwijl anderzijds de participatiegraad op de arbeidsmarkt eveneens daalde, meer bepaald tot 62,80%. Vincent Juvyns van JP Morgan Chase Asset Management wijst er op dat beide indicatoren in augustus nog stegen.

De structurele trend op lange termijn en de demografie blijven neerwaartse druk uitoefenen op de participatie op de arbeidsmarkt. Een positief gegeven was volgens Juyvns dat het aantal langdurig werklozen (27 weken of meer) voor het eerst sinds 2009 weer onder 3 miljoen is teruggevallen.

De Amerikaanse werkloosheidsgraad is in augustus gedaald, terwijl anderzijds de participatiegraad op de arbeidsmarkt eveneens daalde, meer bepaald tot 62,80%. Vincent Juvyns van JP Morgan Chase Asset Management wijst er op dat beide indicatoren in augustus nog stegen. De structurele trend op lange termijn en de demografie blijven neerwaartse druk uitoefenen op de participatie op de arbeidsmarkt. Een positief gegeven was volgens Juyvns dat het aantal langdurig werklozen (27 weken of meer) voor het eerst sinds 2009 weer onder 3 miljoen is teruggevallen.