Ook op de goudmarkt valt geen spoor van onrust te merken, de goudprijs valt opnieuw terug onder het niveau van 1300 dollar. Blijkbaar zijn de beleggers tevreden dat de situatie in Griekenland lijkt te verbeteren.

Dat Griekenland opnieuw beroep kan doen op de financiële markten, betekent volgens professor Stefan Duchateau niet dat we de diepgravende sociale nadelen van de opgelegde besparingsplannen uit het oog zouden zijn verloren.

Vandaar het voorstel om dit op te vangen met gedeeltelijke betalingen van lonen in consumptiebonnen voor intern geproduceerde goederen en diensten. Dit laatste overigens alleen maar om de positieve impact van de opgelegde politiek te versnellen.

De positieve gevolgen zouden zich vooral moeten uiten op het vlak van een tastbaar herstel van de Griekse, Portugese en Spaanse concurrentiële positie op de internationale markten.

Dit kon helaas alleen gebeuren door snoeiharde besparingen in de Overheidssector en het systematisch wegwerken van concurrentiële hindernissen (zoals een onoordeelkundig loonbeleid of overmatige reglementeringen). Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.

Ook op de goudmarkt valt geen spoor van onrust te merken, de goudprijs valt opnieuw terug onder het niveau van 1300 dollar. Blijkbaar zijn de beleggers tevreden dat de situatie in Griekenland lijkt te verbeteren. Dat Griekenland opnieuw beroep kan doen op de financiële markten, betekent volgens professor Stefan Duchateau niet dat we de diepgravende sociale nadelen van de opgelegde besparingsplannen uit het oog zouden zijn verloren. Vandaar het voorstel om dit op te vangen met gedeeltelijke betalingen van lonen in consumptiebonnen voor intern geproduceerde goederen en diensten. Dit laatste overigens alleen maar om de positieve impact van de opgelegde politiek te versnellen. De positieve gevolgen zouden zich vooral moeten uiten op het vlak van een tastbaar herstel van de Griekse, Portugese en Spaanse concurrentiële positie op de internationale markten. Dit kon helaas alleen gebeuren door snoeiharde besparingen in de Overheidssector en het systematisch wegwerken van concurrentiële hindernissen (zoals een onoordeelkundig loonbeleid of overmatige reglementeringen). Meer nieuws van Stefan Duchateau op http://blog.argenta.be/author/duste/.