• Op de arbeidsmarkt is er nog altijd geen echt herstel: de verbetering van de werkloosheidsgraad komt volledig op rekening van mensen die de arbeidsmarkt verlaten. Zonder dat (dus met een ongewijzigde participatiegraad) zou de werkloosheidsgraad vandaag nog altijd op 9,6% liggen.

• De obligatierentes waren de voorbije maanden toch wat te veel gestegen. Daardoor waren de monetaire condities te snel te veel verstrakt. Van Craeynest denkt dat de Fed vooral duidelijk wou maken dat een echte verkrapping van het monetaire beleid nog lang niet voor morgen is.

• De komende weken moet opnieuw het debat gevoerd worden over het schuldenplafond en dat houdt wel bepaalde risico's is.

Op de Europese beurzen heerst een afwachtende opening, in de opening veranderde er nauwelijk iets. Adidas verloor na een winstwaarschuwing ongeveer 5%. De beweging in de goudprijs lijkt te zijn stilgevallen.

• Op de arbeidsmarkt is er nog altijd geen echt herstel: de verbetering van de werkloosheidsgraad komt volledig op rekening van mensen die de arbeidsmarkt verlaten. Zonder dat (dus met een ongewijzigde participatiegraad) zou de werkloosheidsgraad vandaag nog altijd op 9,6% liggen. • De obligatierentes waren de voorbije maanden toch wat te veel gestegen. Daardoor waren de monetaire condities te snel te veel verstrakt. Van Craeynest denkt dat de Fed vooral duidelijk wou maken dat een echte verkrapping van het monetaire beleid nog lang niet voor morgen is. • De komende weken moet opnieuw het debat gevoerd worden over het schuldenplafond en dat houdt wel bepaalde risico's is. Op de Europese beurzen heerst een afwachtende opening, in de opening veranderde er nauwelijk iets. Adidas verloor na een winstwaarschuwing ongeveer 5%. De beweging in de goudprijs lijkt te zijn stilgevallen.