Het spreekt voor zichzelf dat de goudprijs telkens lager werd gezet. Deze week werd de handel gedurende 20 seconden stopgezet om de markt toe te laten een nieuw evenwicht te vinden. Evenals bij de vorige aangelegenheden was het allesbehalve duidelijk wie achter de verkoopgolf zat.

Eens te meer was er geen enkel nieuwsfeit dat als katalysator kon worden aangewezen. De nieuwe koersval kwam er, toevallig of niet, op het moment dat de Londense regelgever een onderzoek instelt naar een mogelijke manipulatie van de goudprijs. Op de markt werd gesuggereerd dat de verkooporder afkomstig was van de Bank of International Settlements.

Het spreekt voor zichzelf dat de goudprijs telkens lager werd gezet. Deze week werd de handel gedurende 20 seconden stopgezet om de markt toe te laten een nieuw evenwicht te vinden. Evenals bij de vorige aangelegenheden was het allesbehalve duidelijk wie achter de verkoopgolf zat. Eens te meer was er geen enkel nieuwsfeit dat als katalysator kon worden aangewezen. De nieuwe koersval kwam er, toevallig of niet, op het moment dat de Londense regelgever een onderzoek instelt naar een mogelijke manipulatie van de goudprijs. Op de markt werd gesuggereerd dat de verkooporder afkomstig was van de Bank of International Settlements.