Gambarini gelooft dat de Amerikaanse centrale bank in een catch 22-situatie gevangen zit. Ze kan het zich niet meer veroorloven om een stap achteruit te zetten en zal dus gedwongen zijn om in de toekomst geld te blijven drukken. Zonder die kapitaalinjecties zou de Amerikaanse economie snel in een diep gat wegzinken.

Tegen die achtergrond biedt het goud nog wel degelijk kansen en het herstel van de goudprijs zal sneller dan verwacht verlopen. De goudprijs kan vanaf de huidige niveaus met 20% stijgen, waarbij mogelijk de basis wordt gelegd voor een volgende stijgingsfase voor het goud.

Gambarini gelooft dat de Amerikaanse centrale bank in een catch 22-situatie gevangen zit. Ze kan het zich niet meer veroorloven om een stap achteruit te zetten en zal dus gedwongen zijn om in de toekomst geld te blijven drukken. Zonder die kapitaalinjecties zou de Amerikaanse economie snel in een diep gat wegzinken. Tegen die achtergrond biedt het goud nog wel degelijk kansen en het herstel van de goudprijs zal sneller dan verwacht verlopen. De goudprijs kan vanaf de huidige niveaus met 20% stijgen, waarbij mogelijk de basis wordt gelegd voor een volgende stijgingsfase voor het goud.