De bandbreedte over de voorbije 12 maanden schommelt tussen 59.000 contracten netto-short (meest optimistische positie) en 267.000 contracten netto-short (meest pessimistische positie). De huidige positie is pessimistisch.

Afgaande op de lichte kooppaniek in goud doorheen de voorbije maanden en het feit dat de fysieke goudmarkt momenteel pessimistisch georiënteerd staat t.o.v. de goudprijs lijkt de kans groot dat een verdere correctie of consolidatie in de goudmarkt nodig is vooraleer een nieuw opwaarts been kan worden ingezet.

De langetermijnvisie van P&B Invest blijft optimistisch op de goudprijs.

De bandbreedte over de voorbije 12 maanden schommelt tussen 59.000 contracten netto-short (meest optimistische positie) en 267.000 contracten netto-short (meest pessimistische positie). De huidige positie is pessimistisch.Afgaande op de lichte kooppaniek in goud doorheen de voorbije maanden en het feit dat de fysieke goudmarkt momenteel pessimistisch georiënteerd staat t.o.v. de goudprijs lijkt de kans groot dat een verdere correctie of consolidatie in de goudmarkt nodig is vooraleer een nieuw opwaarts been kan worden ingezet. De langetermijnvisie van P&B Invest blijft optimistisch op de goudprijs.