Tevens noteert de RSI als spanningsmeter boven de 50-lijn, hetgeen de stier een extra zetje in de rug kan geven. Een uitbraak boven 1890 impliceert een vervolg van de uptrend met niveaus rond 2100 als haalbaar koersdoel.

Mocht dit scenario zich niet voordoen en verliezen de stieren hun grip op de grafiek, dan is er pas onder de steunzone 1710-1680 sprake van een trendbreuk. Best wel wat ruimte voor correcties, zonder dat het tij keert.

Tevens noteert de RSI als spanningsmeter boven de 50-lijn, hetgeen de stier een extra zetje in de rug kan geven. Een uitbraak boven 1890 impliceert een vervolg van de uptrend met niveaus rond 2100 als haalbaar koersdoel. Mocht dit scenario zich niet voordoen en verliezen de stieren hun grip op de grafiek, dan is er pas onder de steunzone 1710-1680 sprake van een trendbreuk. Best wel wat ruimte voor correcties, zonder dat het tij keert.