Zolang de dollar zwak blijft, zal de goudprijs geen noemenswaardige verkoopgolf te verwerken krijgen. Vermits de goudprijs al redelijk hoog staat, loont een alternatieve goudbelegging (zoals de goudmijnen) de moeite.

Zolang de dollar zwak blijft, zal de goudprijs geen noemenswaardige verkoopgolf te verwerken krijgen. Vermits de goudprijs al redelijk hoog staat, loont een alternatieve goudbelegging (zoals de goudmijnen) de moeite.