Hiervoor liggen verschillende oorzaken aan de basis, waaronder de sterk bekritiseerde overname van Equinox door Barrick en de onrustige politieke situaties in goudproducerende landen.

In termen van waardering blijkt dat goudmijnen even goedkoop zijn als in december 2008.

Edmond de Rothschild verwacht twee factoren die een herwaardering zullen teweegbrengen: goede financiële resultaten (met een stijging van de dividenden) en een traditioneel beter seizoen voor de goudmijnen deze tijd van het jaar.

Hiervoor liggen verschillende oorzaken aan de basis, waaronder de sterk bekritiseerde overname van Equinox door Barrick en de onrustige politieke situaties in goudproducerende landen. In termen van waardering blijkt dat goudmijnen even goedkoop zijn als in december 2008. Edmond de Rothschild verwacht twee factoren die een herwaardering zullen teweegbrengen: goede financiële resultaten (met een stijging van de dividenden) en een traditioneel beter seizoen voor de goudmijnen deze tijd van het jaar.