Deze voorzagen namelijk een scenario waarin de inflatie door het plafond zou schieten, waardoor de goudprijs zou gaan exploderen. Het goud is echter niet geëxplodeerd, wel integendeel. Inmiddels heeft de goudprijs al een stevige correctie achter de rug.

"Good as gold" heeft dus niet langer zeggingskracht en de vraag is of deze zegswijze op korte of op middellange termijn opnieuw bovengehaald mag worden. De beleggers beseffen in toenemende mate dat goud geen echte veilige vluchthaven (meer) is.

Deze voorzagen namelijk een scenario waarin de inflatie door het plafond zou schieten, waardoor de goudprijs zou gaan exploderen. Het goud is echter niet geëxplodeerd, wel integendeel. Inmiddels heeft de goudprijs al een stevige correctie achter de rug. "Good as gold" heeft dus niet langer zeggingskracht en de vraag is of deze zegswijze op korte of op middellange termijn opnieuw bovengehaald mag worden. De beleggers beseffen in toenemende mate dat goud geen echte veilige vluchthaven (meer) is.