Volgens Willard valt het uiteraard moeilijk te voorspellen wanneer zich op de markt kansen voordoen. Hij bedoelt daarmee dat het moeilijk te voorspellen is of de goudprijs al dan niet is uitgebodemd. Meestal kan pas achteraf worden vastgesteld waar ergens een bodem lag.

Willard zelf is in april al goud en zilver beginnen te kopen. Hij heeft zichzelf 1 tot 2 jaar de tijd gegeven om zijn posities verder op te bouwen tot ongeveer 10 tot 15% van zijn beleggingsportefeuille. Van de recente correctie heeft hij gebruikgemaakt om zijn posities verder uit te bouwen.

Volgens Willard valt het uiteraard moeilijk te voorspellen wanneer zich op de markt kansen voordoen. Hij bedoelt daarmee dat het moeilijk te voorspellen is of de goudprijs al dan niet is uitgebodemd. Meestal kan pas achteraf worden vastgesteld waar ergens een bodem lag. Willard zelf is in april al goud en zilver beginnen te kopen. Hij heeft zichzelf 1 tot 2 jaar de tijd gegeven om zijn posities verder op te bouwen tot ongeveer 10 tot 15% van zijn beleggingsportefeuille. Van de recente correctie heeft hij gebruikgemaakt om zijn posities verder uit te bouwen.