Anderzijds kan de goudprijs wel nog terrein verliezen, want tegenover de geringe stijgingskansen staat het wel het potentieel op langere koersen. Het goud kan met name een pandoering krijgen als de VS-economie sterk blijft. Goudkevers houden dus de publicatie van de Amerikaanse macro-economische indicatoren goed in de gaten.

Wanneer die indicatoren meevallen, neemt de kans namelijk toe dat de Amerikaanse centrale bank eerder vroeg dan laat haar basisrente zal verhogen. Tegen die achtergrond lijkt het waarschijnlijk dat de goudprijs verder gas zal moeten terugnemen. In de komende weken zal de spanning op de goudmarkt te snijden blijven.

Anderzijds kan de goudprijs wel nog terrein verliezen, want tegenover de geringe stijgingskansen staat het wel het potentieel op langere koersen. Het goud kan met name een pandoering krijgen als de VS-economie sterk blijft. Goudkevers houden dus de publicatie van de Amerikaanse macro-economische indicatoren goed in de gaten. Wanneer die indicatoren meevallen, neemt de kans namelijk toe dat de Amerikaanse centrale bank eerder vroeg dan laat haar basisrente zal verhogen. Tegen die achtergrond lijkt het waarschijnlijk dat de goudprijs verder gas zal moeten terugnemen. In de komende weken zal de spanning op de goudmarkt te snijden blijven.