Soros gaat dus uit van een forse correctie, ingegeven door het feit dat de Amerikaanse centrale bank haar tapering-programma in de komende maanden gewoon zal verder zetten. Daardoor zal er minder geld beschikbaar zijn om te beleggen op de beurs en nemen de kansen op een correctie toe.

Goud kan ook bescherming bieden tegen een berenmarkt op de beurs, zo verkondigen steeds meer analisten. Dat is een totaal nieuwe visie op goud, dat in het verleden alleen gold als een hedge tegen inflatie en tegen onrust in de wereld. Tegenwoordig vindt echter de mening opgang dat goud ook bescherming kan bieden tegen een rampzalige politiek gevoerd door de centrale banken.

Soros gaat dus uit van een forse correctie, ingegeven door het feit dat de Amerikaanse centrale bank haar tapering-programma in de komende maanden gewoon zal verder zetten. Daardoor zal er minder geld beschikbaar zijn om te beleggen op de beurs en nemen de kansen op een correctie toe. Goud kan ook bescherming bieden tegen een berenmarkt op de beurs, zo verkondigen steeds meer analisten. Dat is een totaal nieuwe visie op goud, dat in het verleden alleen gold als een hedge tegen inflatie en tegen onrust in de wereld. Tegenwoordig vindt echter de mening opgang dat goud ook bescherming kan bieden tegen een rampzalige politiek gevoerd door de centrale banken.