Volgens Visual Capitalist kan de beschikbaarheid van goud het best aangetoond worden door te vermelden dat er per 250 ton aarde maar amper 1 gram goud aanwezig is. De zeldzaamheid van goud belet het vinden van voldoende nieuwe economisch ontginbare voorraden.

Uiteraard speelt mee dat er in de oudheid al veel goud werd ontgonnen, zodat alle mogelijk ontginbare aders zijn uitgeput. Wil dit zeggen dat de goudprijs nog (veel) hoger zou moeten staan? Hier spelen natuurlijk ook de wetten van vraag en aanbod, over een correcte waardering voor het goud valt zodoende weinig zinnigs te zeggen.

Volgens Visual Capitalist kan de beschikbaarheid van goud het best aangetoond worden door te vermelden dat er per 250 ton aarde maar amper 1 gram goud aanwezig is. De zeldzaamheid van goud belet het vinden van voldoende nieuwe economisch ontginbare voorraden. Uiteraard speelt mee dat er in de oudheid al veel goud werd ontgonnen, zodat alle mogelijk ontginbare aders zijn uitgeput. Wil dit zeggen dat de goudprijs nog (veel) hoger zou moeten staan? Hier spelen natuurlijk ook de wetten van vraag en aanbod, over een correcte waardering voor het goud valt zodoende weinig zinnigs te zeggen.