De recente ISM-cijfers voor de Amerikaanse industrie en dienstensectoren laten er volgens professor Stefan Duchateau nu nog weinig twijfel over bestaan : met één doortastende inhaalbeweging werden de bevreemdend zwakke cijfers uit de voorbije maanden weggeveegd en wisten de Amerikaanse aankoopdirecteuren een zeer positieve inkleuring te geven aan de toekomstige economische context, met een versnelling in alle belangrijke deelcomponenten van de indices.

Hierdoor komt het beeld dat de ISM schetst van het Amerikaanse economische scenario meer in lijn met de verrassende sterke cijfers over het tweede kwartaal van 2013 en de krachtige ontwikkelingen in de bouwsector, waar de activiteitsindex intussen wijst op een record niveau over de periode van 8 jaar.

De recente ISM-cijfers voor de Amerikaanse industrie en dienstensectoren laten er volgens professor Stefan Duchateau nu nog weinig twijfel over bestaan : met één doortastende inhaalbeweging werden de bevreemdend zwakke cijfers uit de voorbije maanden weggeveegd en wisten de Amerikaanse aankoopdirecteuren een zeer positieve inkleuring te geven aan de toekomstige economische context, met een versnelling in alle belangrijke deelcomponenten van de indices. Hierdoor komt het beeld dat de ISM schetst van het Amerikaanse economische scenario meer in lijn met de verrassende sterke cijfers over het tweede kwartaal van 2013 en de krachtige ontwikkelingen in de bouwsector, waar de activiteitsindex intussen wijst op een record niveau over de periode van 8 jaar.