Deze relatieve zwakte is begonnen vanaf de zomer van 2011, dus even voordat de goudprijs een historisch piekniveau bereikte. Dat gebeurde in september van dat jaar, toen een troy ounce goud piekte iets boven 1920 dollar. Op basis van de chart zal de relatieve zwakte ten opzichte van de S&P 500 niet snel verdwijnen.

Het valt trouwens op dat elke herstelpoging bij het goud steeds minder ver reikt en dat moet zonder meer als een signaal van algemene zwakte beschouwd worden. Zelfs een duidelijke doorbraak van het goud boven 1300 dollar zou het sentiment niet doen verbeteren.

Deze relatieve zwakte is begonnen vanaf de zomer van 2011, dus even voordat de goudprijs een historisch piekniveau bereikte. Dat gebeurde in september van dat jaar, toen een troy ounce goud piekte iets boven 1920 dollar. Op basis van de chart zal de relatieve zwakte ten opzichte van de S&P 500 niet snel verdwijnen. Het valt trouwens op dat elke herstelpoging bij het goud steeds minder ver reikt en dat moet zonder meer als een signaal van algemene zwakte beschouwd worden. Zelfs een duidelijke doorbraak van het goud boven 1300 dollar zou het sentiment niet doen verbeteren.