Die kick start bloedde echter al snel dood en volgens Goldman Sachs kunnen de macro-economische indicatoren nu in snel tempo achteruitboeren. De Amerikaanse zakenbank waarschuwt zelfs voor een instorting van de Japanse economie, met een fors negatieve groei.

Met name de sterke terugval in de persoonlijke consumptie zou de economie groei tot stilstand gebracht hebben, met een forse daling van het BBP tot gevolg. De import zou zijn gedaald, terwijl bij de bedrijven de voorraden zich zouden opstapelen. Mogelijk is er zelfs sprake van een daling van het BBP met 6,50%.

Die kick start bloedde echter al snel dood en volgens Goldman Sachs kunnen de macro-economische indicatoren nu in snel tempo achteruitboeren. De Amerikaanse zakenbank waarschuwt zelfs voor een instorting van de Japanse economie, met een fors negatieve groei. Met name de sterke terugval in de persoonlijke consumptie zou de economie groei tot stilstand gebracht hebben, met een forse daling van het BBP tot gevolg. De import zou zijn gedaald, terwijl bij de bedrijven de voorraden zich zouden opstapelen. Mogelijk is er zelfs sprake van een daling van het BBP met 6,50%.