Het is de bedoeling om de overheidsuitgaven dit jaar met 61 miljard dollar terug te dringen. Een dergelijke reductie zou de groei van de economie vanaf het tweede kwartaal met 1,50% tot 2% terugdringen.

Het risico ligt voor de hand: de Verenigde Staten kunnen in een double-dip recessie terugvallen. Het economisch herstel wint weliswaar nog steeds aan kracht, maar is nog te zwak om de economie al op eigen kracht te laten groeien.

Goldman Sachs stelt een tussenoplossing voor, waarbij de overheidsuitgaven dit jaar met 25 miljard dollar zouden worden teruggedrongen. Deze besparing zou maar 1% groei kosten.

Het is de bedoeling om de overheidsuitgaven dit jaar met 61 miljard dollar terug te dringen. Een dergelijke reductie zou de groei van de economie vanaf het tweede kwartaal met 1,50% tot 2% terugdringen. Het risico ligt voor de hand: de Verenigde Staten kunnen in een double-dip recessie terugvallen. Het economisch herstel wint weliswaar nog steeds aan kracht, maar is nog te zwak om de economie al op eigen kracht te laten groeien. Goldman Sachs stelt een tussenoplossing voor, waarbij de overheidsuitgaven dit jaar met 25 miljard dollar zouden worden teruggedrongen. Deze besparing zou maar 1% groei kosten.