Voor 2011 wordt nu gerekend op een krimp van het BBP met 0,20%, waar voordien op een groei met 0,70% was gerekend. Vooral de onderbrekingen in de aanvoerketen wegen op de groei.

In april daalden de consumentenbestedingen met 8,50% ten opzichte van de maand voordien, terwijl anderzijds de industriële output op maandbasis een daling met 15,30% liet optekenen.

Voor 2011 wordt nu gerekend op een krimp van het BBP met 0,20%, waar voordien op een groei met 0,70% was gerekend. Vooral de onderbrekingen in de aanvoerketen wegen op de groei. In april daalden de consumentenbestedingen met 8,50% ten opzichte van de maand voordien, terwijl anderzijds de industriële output op maandbasis een daling met 15,30% liet optekenen.