De Europese landen die recentelijk in problemen zijn gekomen hebben netto schulden aan het buitenland die ruwweg liggen tussen 80% en 110% van hun bbp.

Goldman Sachs kwamen met schattingen van veranderingen die nodig zijn in de lopende rekening van deze landen om dit saldo van alle schulden (de net international investment position, NIIP) weer enigszins tot aanvaardbare niveaus te brengen. De schattingen lopen uiteen van 2% bbp voor Ierland tot 12-17% bbp voor Griekenland.

Goldman Sachs: "In de mondiale concurrentiestrijd moeten rijke landen het hebben van een hoog gekwalificeerde beroepsbevolking om te overleven. Het alternatief is een "dramatische" verlaging van lonen, schrijft Goldman Sachs, om alsnog op spierkracht te kunnen concurreren. De zakenbank zet in bijgaand rapport de ontwikkelingen in het onderwijs in economisch perspectief. België is meestentijds middenmotor, maar springt eruit als het gaat om het aantal studenten in het tertiaire onderwijs dat kiest voor sociale wetenschappen: bijna de helft. Wiskunde en natuurwetenschappen zijn zeer impopulair, ook als het gaat om een vergelijking met het gemiddelde in de OESO."

De Europese landen die recentelijk in problemen zijn gekomen hebben netto schulden aan het buitenland die ruwweg liggen tussen 80% en 110% van hun bbp. Goldman Sachs kwamen met schattingen van veranderingen die nodig zijn in de lopende rekening van deze landen om dit saldo van alle schulden (de net international investment position, NIIP) weer enigszins tot aanvaardbare niveaus te brengen. De schattingen lopen uiteen van 2% bbp voor Ierland tot 12-17% bbp voor Griekenland. Goldman Sachs: "In de mondiale concurrentiestrijd moeten rijke landen het hebben van een hoog gekwalificeerde beroepsbevolking om te overleven. Het alternatief is een "dramatische" verlaging van lonen, schrijft Goldman Sachs, om alsnog op spierkracht te kunnen concurreren. De zakenbank zet in bijgaand rapport de ontwikkelingen in het onderwijs in economisch perspectief. België is meestentijds middenmotor, maar springt eruit als het gaat om het aantal studenten in het tertiaire onderwijs dat kiest voor sociale wetenschappen: bijna de helft. Wiskunde en natuurwetenschappen zijn zeer impopulair, ook als het gaat om een vergelijking met het gemiddelde in de OESO."