Er waren twee korte uitschieters bij het uitbreken van de crisis (4% in zomer 2008 en -0,6% een jaar later), maar over het geheel is het gemiddelde stabieler dan wat had kunnen worden verwacht op basis van eerdere ervaringen.

Voor blijvende prijsstabiliteit in de toekomst lijkt de geloofwaardigheid van de ECB cruciaal, concludeert Goldman Sachs.

Er wordt de laatste tijd gespeculeerd over het ontstaan van een valutaoorlog. Goldman Sachs verwacht niet dat de ECB zich in haar rentebeleid zal laten leiden door zorgen over een opwaardering van de euro, en ziet dus geen reden om op basis van de laatste ontwikkelingen haar verwachting over het rentebeleid van de ECB bij te stellen.

Er waren twee korte uitschieters bij het uitbreken van de crisis (4% in zomer 2008 en -0,6% een jaar later), maar over het geheel is het gemiddelde stabieler dan wat had kunnen worden verwacht op basis van eerdere ervaringen. Voor blijvende prijsstabiliteit in de toekomst lijkt de geloofwaardigheid van de ECB cruciaal, concludeert Goldman Sachs. Er wordt de laatste tijd gespeculeerd over het ontstaan van een valutaoorlog. Goldman Sachs verwacht niet dat de ECB zich in haar rentebeleid zal laten leiden door zorgen over een opwaardering van de euro, en ziet dus geen reden om op basis van de laatste ontwikkelingen haar verwachting over het rentebeleid van de ECB bij te stellen.