Uiteraard gaat de aandacht op de eerste plaats nog steeds uit naar de vooruitgang die al dan niet wordt geboekt in de onderhandelingen over de fiscal cliff.

Goldman Sachs voorziet een iets betere ontwikkeling van de economieën van de VS en de eurozone in de tweede helft van het komende jaar dan eerder gedacht met verdere versnelling van de groei in de jaren 2014-16.

Met name is de situatie in de eurozone verbeterd door de inspanningen van de ECB en is verzwakken de beperkingen die gebrekkige capaciteit aan olieproductie het afgelopen decennium de wereldeconomie oplegde.

De groeiverwachting van de wereldeconomie voor 2013 is 3,3%, iets meer dan de verwachting van 3% voor dit jaar maar nog ruim onder de potentiële groei van 4,2%. Deze discrepantie tussen reële en potentiële groei, met name in ontwikkelde landen, zorgt ervoor dat inflatie beperkt blijft en het monetaire beleid ruim, verwacht Goldman Sachs.


Uiteraard gaat de aandacht op de eerste plaats nog steeds uit naar de vooruitgang die al dan niet wordt geboekt in de onderhandelingen over de fiscal cliff. Goldman Sachs voorziet een iets betere ontwikkeling van de economieën van de VS en de eurozone in de tweede helft van het komende jaar dan eerder gedacht met verdere versnelling van de groei in de jaren 2014-16. Met name is de situatie in de eurozone verbeterd door de inspanningen van de ECB en is verzwakken de beperkingen die gebrekkige capaciteit aan olieproductie het afgelopen decennium de wereldeconomie oplegde. De groeiverwachting van de wereldeconomie voor 2013 is 3,3%, iets meer dan de verwachting van 3% voor dit jaar maar nog ruim onder de potentiële groei van 4,2%. Deze discrepantie tussen reële en potentiële groei, met name in ontwikkelde landen, zorgt ervoor dat inflatie beperkt blijft en het monetaire beleid ruim, verwacht Goldman Sachs.