De winst per aandeel kwam uit op USD 4,29. De omzet kwam 1,4% hoger uit op USD 10,1 miljard.

De omzet uit obligatie-emissies steeg tot een recordhoogte van USD 694 miljoen. Aandelenemissies leverden de bank USD 390 miljoen op, het hoogste bedrag in twee jaar. De handelsactiviteiten lieten een gezonde tred zien, deels doordat de waarde van activa het afgelopen kwartaal steeg.

ABN Amro voorziet nog wel enige stagnering in de omzetgroei, gerelateerd aan een sterke economie en lagere inkomsten uit vastrentende waarden.

De inkomsten uit aandelenemissies, schuldpapierbeleggingen en andere beleggingen zijn exemplarisch voor omzetgroei gedreven door positieve sentimenten over de economie.

De effecten van aanhoudend lage rente en verkrappende ruimte tussen bied- en laatprijzen voor schuldpapier kunnen ervoor zorgen dat inkomsten uit vastrentende waarde op wat langere termijn de verwachte groei laten zien. ABN Amro blijft neutraal.

De winst per aandeel kwam uit op USD 4,29. De omzet kwam 1,4% hoger uit op USD 10,1 miljard. De omzet uit obligatie-emissies steeg tot een recordhoogte van USD 694 miljoen. Aandelenemissies leverden de bank USD 390 miljoen op, het hoogste bedrag in twee jaar. De handelsactiviteiten lieten een gezonde tred zien, deels doordat de waarde van activa het afgelopen kwartaal steeg. ABN Amro voorziet nog wel enige stagnering in de omzetgroei, gerelateerd aan een sterke economie en lagere inkomsten uit vastrentende waarden. De inkomsten uit aandelenemissies, schuldpapierbeleggingen en andere beleggingen zijn exemplarisch voor omzetgroei gedreven door positieve sentimenten over de economie. De effecten van aanhoudend lage rente en verkrappende ruimte tussen bied- en laatprijzen voor schuldpapier kunnen ervoor zorgen dat inkomsten uit vastrentende waarde op wat langere termijn de verwachte groei laten zien. ABN Amro blijft neutraal.