Het slechte nieuws is dat inflexibel loonbeleid vanuit een "keynesiaans" perspectief de neiging heeft de impact van bezuinigingen te vergroten, en juist de landen waar het loonbeleid het minst flexibel is, hebben de grootste bezuinigingen door te voeren.

Het goede nieuws is volgens Goldman Sachs dat goed vormgegeven, structurele hervormingen op de arbeidsmarkt de negatieve gevolgen van bezuinigingen op groei kunnen afwenden.

Hierbij noemt de bank expliciet de Nederlandse arbeidsmarkthervormingen van de jaren '80.

Over de huidige situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, en die van Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg en Slovenië, schrijft Goldman Sachs: "Deze arbeidsmarkten genereren relatief weinig werkloosheid en passen zich redelijk goed aan als zich een schok voordoet. Natuurlijk hebben arbeidsmarkten hun eigen problemen, maar over het geheel genomen is dit goed nieuws: niet alle Europese arbeidsmarkten zitten zo vastgeroest als het karikatuurbeeld dat vaak wordt geschetst."

Het slechte nieuws is dat inflexibel loonbeleid vanuit een "keynesiaans" perspectief de neiging heeft de impact van bezuinigingen te vergroten, en juist de landen waar het loonbeleid het minst flexibel is, hebben de grootste bezuinigingen door te voeren. Het goede nieuws is volgens Goldman Sachs dat goed vormgegeven, structurele hervormingen op de arbeidsmarkt de negatieve gevolgen van bezuinigingen op groei kunnen afwenden. Hierbij noemt de bank expliciet de Nederlandse arbeidsmarkthervormingen van de jaren '80. Over de huidige situatie op de Nederlandse arbeidsmarkt, en die van Oostenrijk, Duitsland, Luxemburg en Slovenië, schrijft Goldman Sachs: "Deze arbeidsmarkten genereren relatief weinig werkloosheid en passen zich redelijk goed aan als zich een schok voordoet. Natuurlijk hebben arbeidsmarkten hun eigen problemen, maar over het geheel genomen is dit goed nieuws: niet alle Europese arbeidsmarkten zitten zo vastgeroest als het karikatuurbeeld dat vaak wordt geschetst."