De jongste maanden en zelfs al enkele jaren is de berichtgeving rond de groeilanden verre van eenduidig positief, integendeel. Zelfs de hoerastemming rond China, de primus onder de opkomende landen, al enige tijd verdwenen. Om maar te zwijgen over Argentinië, Brazilië, Rusland, Turkije, ....

Dat heeft zich ook vertaald in veel minder sterk presterende aandelenmarkten. Als we de MSCI Emerging Markets gaan vergelijken met de MSCI World tijdens de eerste elf maanden van dit jaar: MSCI World scoort 5,3% beter dan MSCI Emerging Markets. Op drie jaar is er sprake van 35% 'underperformance' en op vijf jaar doen de groeimarkten zelfs 43% minder goed.

Klaar voor inhaalbeweging

Laten we duidelijk zijn, een 'no brainer' wordt het niet meer. Maar er zijn toch wel een aantal argumenten die aangeven dat de opkomende markten de komende tijd wel eens terug een aantrekkelijke beleggingsregio kunnen worden en de fakkel van de mature markten weer kunnen overnemen.

  • Euforie weg, eerder crisissfeer: hausses ontluiken doorgaans in een negatief sentiment
  • Sterk onderwogen: het aandeel in het 'wereldBBP' van de opkomende landen blijft toenemen tot nu ongeveer 50%, terwijl het aandeel van de emerging market-beurzen in de wereldbeurskapitalisatie is teruggevallen tot 23% en in de MSCI World zelfs tot 13%
  • Goedkope, erg aantrekkelijke waardering: hangt uiteraard samen met de twee voorgaande elementen; de gemiddelde verwachte koerswinstverhouding 2015 bedraagt amper 11 tegenover 13 voor de Europese markten en 16 voor Wall Street. Ondanks een veel groter potentieel voor de bedrijfswinsten op lange(re) termijn
  • Verbeterd technisch beeld: we hadden het recent over de uitbodeming van de Chinese beurzen; dat proces is door de recente druk op markten als Brazilië en Rusland nog niet volledig afgerond voor alle groeimarkten, maar hogere bodems verhogen de kansen op een ommekeer in 2015. (DR)
De jongste maanden en zelfs al enkele jaren is de berichtgeving rond de groeilanden verre van eenduidig positief, integendeel. Zelfs de hoerastemming rond China, de primus onder de opkomende landen, al enige tijd verdwenen. Om maar te zwijgen over Argentinië, Brazilië, Rusland, Turkije, ....Dat heeft zich ook vertaald in veel minder sterk presterende aandelenmarkten. Als we de MSCI Emerging Markets gaan vergelijken met de MSCI World tijdens de eerste elf maanden van dit jaar: MSCI World scoort 5,3% beter dan MSCI Emerging Markets. Op drie jaar is er sprake van 35% 'underperformance' en op vijf jaar doen de groeimarkten zelfs 43% minder goed. Laten we duidelijk zijn, een 'no brainer' wordt het niet meer. Maar er zijn toch wel een aantal argumenten die aangeven dat de opkomende markten de komende tijd wel eens terug een aantrekkelijke beleggingsregio kunnen worden en de fakkel van de mature markten weer kunnen overnemen.