De wereldwijde productie van rijst zal, volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw, in het komende seizoen nauwelijks dalen, terwijl de rijstvoorraden erg comfortabel zullen blijven (het seizoen 2011/2012 was een topjaar qua productie en voorraadopbouw).

De prijs van rijst is volgens Belfius de voorbije maanden veel minder sterk gestegen dan die van maïs en tarwe en hij is zelfs nog steeds lager dan een jaar geleden. Dat kan de vrees voor een nieuwe voedselcrisis tijdens het komende seizoen

temperen.

Suiker wel weer duurder

De opstoot van de suikerprijs in juli was volgens Belfius te wijten aan de overvloedige regenval in Brazilië, die de suikeroogst

hinderde en de kwaliteit van het suikerriet vermindert.

Daarnaast speelde de bezorgdheid over een laattijdige moesson in India (de tweede belangrijkste suikerproducent op wereldvlak) en de te geringe neerslag in Australië een rol bij de stijging van de suikerprijs. In augustus is de suikerprijs opnieuw gedaald.

Maar niet alle grondstoffen worden volgens Belfius duurder. Zo daalden de prijzen van de conjunctuurgevoelige industriële

metalen, zoals koper, aluminium, nikkel en ijzererts tijdens de voorbije maanden door de minder goede economische vooruitzichten voor de wereldeconomie.

De wereldwijde productie van rijst zal, volgens het Amerikaanse ministerie van Landbouw, in het komende seizoen nauwelijks dalen, terwijl de rijstvoorraden erg comfortabel zullen blijven (het seizoen 2011/2012 was een topjaar qua productie en voorraadopbouw). De prijs van rijst is volgens Belfius de voorbije maanden veel minder sterk gestegen dan die van maïs en tarwe en hij is zelfs nog steeds lager dan een jaar geleden. Dat kan de vrees voor een nieuwe voedselcrisis tijdens het komende seizoen temperen.Suiker wel weer duurder De opstoot van de suikerprijs in juli was volgens Belfius te wijten aan de overvloedige regenval in Brazilië, die de suikeroogst hinderde en de kwaliteit van het suikerriet vermindert. Daarnaast speelde de bezorgdheid over een laattijdige moesson in India (de tweede belangrijkste suikerproducent op wereldvlak) en de te geringe neerslag in Australië een rol bij de stijging van de suikerprijs. In augustus is de suikerprijs opnieuw gedaald. Maar niet alle grondstoffen worden volgens Belfius duurder. Zo daalden de prijzen van de conjunctuurgevoelige industriële metalen, zoals koper, aluminium, nikkel en ijzererts tijdens de voorbije maanden door de minder goede economische vooruitzichten voor de wereldeconomie.