Bovendien moet de groep kunnen profiteren van de stijgende premies in de herverzekeringstak. Bij een koersdoel van 125 EUR levert het aandeel een brutodividendrendement van 4,4% en zou het aandeel tegen 1,1 keer de geschatte boekwaarde voor 2009 noteren.

Bovendien moet de groep kunnen profiteren van de stijgende premies in de herverzekeringstak. Bij een koersdoel van 125 EUR levert het aandeel een brutodividendrendement van 4,4% en zou het aandeel tegen 1,1 keer de geschatte boekwaarde voor 2009 noteren.