Deze resultaten zijn aanzienlijk beter dan de eerste jaarhelft van vorig boekjaar, waarbij een REBITDA gerealiseerd werd van -5,9 miljoen euro.

De acquisities (CECAB Activiteit en Scana Noliko) die plaatsvonden gedurende vorig boekjaar leverden een positieve contributie tot de resultaten van de groep.

De positieve bijdrage van de aardappeldivisie over de

eerste jaarhelft van het boekjaar is vooral te wijten aan de lage aardappelprijzen gedurende de eerste jaarhelft.

Verder konden de eerste vruchten geplukt worden van de herstructureringen en de verbeteringsprojecten die vorig boekjaar geïnitialiseerd werden.

Deze resultaten zijn aanzienlijk beter dan de eerste jaarhelft van vorig boekjaar, waarbij een REBITDA gerealiseerd werd van -5,9 miljoen euro. De acquisities (CECAB Activiteit en Scana Noliko) die plaatsvonden gedurende vorig boekjaar leverden een positieve contributie tot de resultaten van de groep. De positieve bijdrage van de aardappeldivisie over de eerste jaarhelft van het boekjaar is vooral te wijten aan de lage aardappelprijzen gedurende de eerste jaarhelft. Verder konden de eerste vruchten geplukt worden van de herstructureringen en de verbeteringsprojecten die vorig boekjaar geïnitialiseerd werden.