Het bedrijfsresultaat over 2012 bedraagt 20,7 mio EUR tegenover 23,8 mio EUR over 2011. Het nettoresultaat bedraagt over 2012 9,3 mio EUR (2011: 11,9 mio EUR).

Op geconsolideerde basis zijn de financiële schulden met 10 mio EUR afgenomen. Over 2012 bedraagt de REBITDA 31,4 mio EUR tegenover 30,0 mio EUR vorig jaar (+4,7%).

Het bedrijfsresultaat over 2012 bedraagt 20,7 mio EUR tegenover 23,8 mio EUR over 2011. Het nettoresultaat bedraagt over 2012 9,3 mio EUR (2011: 11,9 mio EUR). Op geconsolideerde basis zijn de financiële schulden met 10 mio EUR afgenomen. Over 2012 bedraagt de REBITDA 31,4 mio EUR tegenover 30,0 mio EUR vorig jaar (+4,7%).