Dit waren de resultaten die de holding bekendmaakte

Nettoresultaat (deel van de groep): -159,8 miljoen EURNetto gerealiseerde meerwaarden: 36,4 miljoen EUR Netto niet-gerealiseerde minderwaarden: -175,0 miljoen EUR, dit als gevolg van de scherpe daling van de aandelenbeurzen en de overeenkomstig gewijzigde multiples

Eigen vermogen

Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1.113,0 miljoen EUR (of 48,02 EUR per aandeel), na uitkering op 3 juli 2008 van het slotdividend over het voorbije boekjaar van 54,7 miljoen EUR (2,36 EUR per aandeel)

Dividend

Basisdividend over het volledige boekjaar 2008/2009: 2,36 EUR bruto (1,77 EUR netto) per aandeel (behoudens uitzonderlijke omstandigheden en goedkeuring van AV dd. 24 juni 2009)

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere van GIMV gaf voldoende toelichting op de resultaten van het eerste halfjaar:

"Gimv heeft in het verleden een sterke financiële positie opgebouwd. Dit geeft ons de slagkracht om in deze financiële en economische crisis de nodige middelen te investeren in al onze activiteiten, én daarnaast de engagementen tegenover zowel onze aandeelhouders als onze portefeuillebedrijven te honoreren ."

"Als gevolg van de turbulente marktomstandigheden in het eerste halfjaar heeft de toepassing van het IFRS mark-to-market principe geleid tot aanzienlijke niet-gerealiseerde minderwaarden. Gimv is evenwel een gezonde en sterke onderneming die haar strategie onverminderd voortzet. Gezien de huidige markt blijven we echter waakzaam en trouw aan ons conservatief beleid," zegt

Voorzitter Herman Daems voegde daar aan toe: "Zo slaagden we erin om gedurende het eerste semester substantiële meerwaarden te realiseren. Bovendien stellen de opgehaalde middelen, in combinatie met onze solide balansstructuur ons in staat om zelfs in uiterst moeilijke marktomstandigheden maximaal in te spelen op de vele opportuniteiten die we verwachten."

KBC Securities handhaaft het koopadvies voor GIMV. Het momentum kan nog enkele kwartalen minder goed uit, maar dat biedt een goede instapkans.

Bank Degroof blijft GIMV anderzijds accumuleren.

Dit waren de resultaten die de holding bekendmaakte Nettoresultaat (deel van de groep): -159,8 miljoen EURNetto gerealiseerde meerwaarden: 36,4 miljoen EUR Netto niet-gerealiseerde minderwaarden: -175,0 miljoen EUR, dit als gevolg van de scherpe daling van de aandelenbeurzen en de overeenkomstig gewijzigde multiples Eigen vermogen Waarde eigen vermogen (deel van de groep): 1.113,0 miljoen EUR (of 48,02 EUR per aandeel), na uitkering op 3 juli 2008 van het slotdividend over het voorbije boekjaar van 54,7 miljoen EUR (2,36 EUR per aandeel) Dividend Basisdividend over het volledige boekjaar 2008/2009: 2,36 EUR bruto (1,77 EUR netto) per aandeel (behoudens uitzonderlijke omstandigheden en goedkeuring van AV dd. 24 juni 2009) Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere van GIMV gaf voldoende toelichting op de resultaten van het eerste halfjaar: "Gimv heeft in het verleden een sterke financiële positie opgebouwd. Dit geeft ons de slagkracht om in deze financiële en economische crisis de nodige middelen te investeren in al onze activiteiten, én daarnaast de engagementen tegenover zowel onze aandeelhouders als onze portefeuillebedrijven te honoreren ." "Als gevolg van de turbulente marktomstandigheden in het eerste halfjaar heeft de toepassing van het IFRS mark-to-market principe geleid tot aanzienlijke niet-gerealiseerde minderwaarden. Gimv is evenwel een gezonde en sterke onderneming die haar strategie onverminderd voortzet. Gezien de huidige markt blijven we echter waakzaam en trouw aan ons conservatief beleid," zegt Voorzitter Herman Daems voegde daar aan toe: "Zo slaagden we erin om gedurende het eerste semester substantiële meerwaarden te realiseren. Bovendien stellen de opgehaalde middelen, in combinatie met onze solide balansstructuur ons in staat om zelfs in uiterst moeilijke marktomstandigheden maximaal in te spelen op de vele opportuniteiten die we verwachten." KBC Securities handhaaft het koopadvies voor GIMV. Het momentum kan nog enkele kwartalen minder goed uit, maar dat biedt een goede instapkans. Bank Degroof blijft GIMV anderzijds accumuleren.