De marktomstandigheden waren daarbij stabiel. De orderportefeuille is de afgelopen maanden in omvang toegenomen en aan het eind van het derde kwartaal werd een nieuw recordniveau van EUR 4 miljard bereikt.

Op basis van de huidige inzichten wordt een sterk tweede halfjaar verwacht, met een hoge werkbezetting en goede resultaten op enkele baggerprojecten in uitvoering c.q. afwikkeling.

Boskalis houdt thans rekening met een nettowinst over 2012 van circa EUR 230-245 miljoen.

Boskalis is recentelijk benaderd door een partij uit het Midden Oosten, waarmee zij gesprekken voert over de mogelijke verkoop van haar 40% belang in Archirodon.

Indien dit uitmondt in een daadwerkelijke transactie zullen de nadere details worden bekend gemaakt.

De marktomstandigheden waren daarbij stabiel. De orderportefeuille is de afgelopen maanden in omvang toegenomen en aan het eind van het derde kwartaal werd een nieuw recordniveau van EUR 4 miljard bereikt. Op basis van de huidige inzichten wordt een sterk tweede halfjaar verwacht, met een hoge werkbezetting en goede resultaten op enkele baggerprojecten in uitvoering c.q. afwikkeling. Boskalis houdt thans rekening met een nettowinst over 2012 van circa EUR 230-245 miljoen. Boskalis is recentelijk benaderd door een partij uit het Midden Oosten, waarmee zij gesprekken voert over de mogelijke verkoop van haar 40% belang in Archirodon. Indien dit uitmondt in een daadwerkelijke transactie zullen de nadere details worden bekend gemaakt.