Er kan dit jaar voor het eerst sinds 2009 een aanbodoverschot zijn op de kopermarkt indien de verwachte toename van het aanbod er ook effectief komt.

De landen die moeten instaan voor deze hogere productie (vooral Peru, Chili en Indonesië) kennen een traditie van sociale onrust zodat het lang niet zeker is of de vooropgestelde aanbodgroei zich ook zal realiseren.

Er kan dit jaar voor het eerst sinds 2009 een aanbodoverschot zijn op de kopermarkt indien de verwachte toename van het aanbod er ook effectief komt. De landen die moeten instaan voor deze hogere productie (vooral Peru, Chili en Indonesië) kennen een traditie van sociale onrust zodat het lang niet zeker is of de vooropgestelde aanbodgroei zich ook zal realiseren.