"Stilaan zijn er toch aanwijzingen dat de Europese economie sinds de tweede helft van 2013 uit de recessie komt. De snelheid waarmee dit gebeurt, wordt echter voor een stuk afgeremd door maatregelen die heel wat Europese landen moeten nemen om hun begroting terug in evenwicht te brengen, wat weegt op de groei en het rendement van de ondernemingen. Aan de andere kant merken we dat de balansen van de ondernemingen stilaan vaak gezond zijn en heel wat bedrijven volop de kaart van de internationale groeimarkten trekken. Bovendien keerde het vertrouwen in de aandelenmarkten terug, wat zich ook uit in het opnieuw op gang komen van de beursintroducties."

En nog: "Het afgelopen boekjaar werd gekenmerkt door een historisch hoge investeringsactiviteit, waarbij Gimv maar liefst twaalf nieuwe langetermijnpartnerships aanging met beloftevolle bedrijven en selectief investeerde in de ver dere uitbouw van de diverse platformen. In het dossier Electrawinds hebben we de pagina omgeslagen en zijn we meegestapt in een scenario dat continuïteit biedt voor zowel het betrokken bedrijf als de werknemers. Dit dossier doet evenwel geen afbreuk aan het engagement van Gimv richting de sector van de hernieuwbare energie."

"Stilaan zijn er toch aanwijzingen dat de Europese economie sinds de tweede helft van 2013 uit de recessie komt. De snelheid waarmee dit gebeurt, wordt echter voor een stuk afgeremd door maatregelen die heel wat Europese landen moeten nemen om hun begroting terug in evenwicht te brengen, wat weegt op de groei en het rendement van de ondernemingen. Aan de andere kant merken we dat de balansen van de ondernemingen stilaan vaak gezond zijn en heel wat bedrijven volop de kaart van de internationale groeimarkten trekken. Bovendien keerde het vertrouwen in de aandelenmarkten terug, wat zich ook uit in het opnieuw op gang komen van de beursintroducties." En nog: "Het afgelopen boekjaar werd gekenmerkt door een historisch hoge investeringsactiviteit, waarbij Gimv maar liefst twaalf nieuwe langetermijnpartnerships aanging met beloftevolle bedrijven en selectief investeerde in de ver dere uitbouw van de diverse platformen. In het dossier Electrawinds hebben we de pagina omgeslagen en zijn we meegestapt in een scenario dat continuïteit biedt voor zowel het betrokken bedrijf als de werknemers. Dit dossier doet evenwel geen afbreuk aan het engagement van Gimv richting de sector van de hernieuwbare energie."