"Aanhoudende onzekerheden over de groei van de wereldeconomie, blijvende twijfel in de eurozone en wereldwijde budgettaire saneringen die wegen op zowel het consumenten- als producentenvertrouwen, hadden een negatieve impact op de resultaten van onze bedrijven en bijgevolg op de waardering van onze participaties. Bovendien was de koersevolutie van een aantal beursgenoteerde participaties ondermaats. Ondanks deze aanhoudend moeilijke marktomstandigheden slaagde Gimv er in om een aantal exits met een mooie meerwaarde te realiseren. Zo kon Gimv in de tweede jaarhelft een behoorlijk resultaat neerzetten, wat tot jaarwinst heeft geleid." Hij vervolgt: "Vanuit de vernieuwde strategie legt Gimv volop de focus op het strategisch langetermijn groeitraject van onze bedrijven. Zo werden er opnieuw enkele beloftevolle groeiers aan onze portefeuille toegevoegd. Ter financiering van de verdere groei van Gimv en de uitbouw van de portefeuille, bieden we onze aandeelhouders ook dit jaar een stabiel dividend aan met de mogelijkheid om te opteren voor een keuzedividend."

"In een snel evoluerende wereld met uitdagingen, maar ook met opportuniteiten, was het voorbije boekjaar een intensief jaar. De raad van bestuur heeft enthousiast samengewerkt met het management en de verschillende teams om te komen tot de hernieuwde strategie waar een aantal cruciale maatschappelijke uitdagingen centraal staan: hoe gaan bedrijven om met megatrends zoals globalisering, digitalisering, demografische evoluties en wijzigende consumentenbehoeftes. Meer dan ooit wil Gimv -in partnership met zijn bedrijven- hierop inspelen, nieuwe en ambitieuze groeiverhalen ontdekken, en zo bouwen aan de marktleiders van morgen. Deze ambitie vertaalt zich in onze nieuwe baseline: "Building leading companies"," aldus voorzitter Urbain Vandeurzen. "De recente lancering van het Health & Care fonds sluit naadloos aan bij deze nieuwe strategie. Het fonds geeft ons de kritische massa en slagkracht om te investeren in de groei en schaalvergroting van innovatiev e bedrijven en dienstverleners in een sector die enorme uitdagingen en opportuniteiten kent," vervolgt hij.

"Aanhoudende onzekerheden over de groei van de wereldeconomie, blijvende twijfel in de eurozone en wereldwijde budgettaire saneringen die wegen op zowel het consumenten- als producentenvertrouwen, hadden een negatieve impact op de resultaten van onze bedrijven en bijgevolg op de waardering van onze participaties. Bovendien was de koersevolutie van een aantal beursgenoteerde participaties ondermaats. Ondanks deze aanhoudend moeilijke marktomstandigheden slaagde Gimv er in om een aantal exits met een mooie meerwaarde te realiseren. Zo kon Gimv in de tweede jaarhelft een behoorlijk resultaat neerzetten, wat tot jaarwinst heeft geleid." Hij vervolgt: "Vanuit de vernieuwde strategie legt Gimv volop de focus op het strategisch langetermijn groeitraject van onze bedrijven. Zo werden er opnieuw enkele beloftevolle groeiers aan onze portefeuille toegevoegd. Ter financiering van de verdere groei van Gimv en de uitbouw van de portefeuille, bieden we onze aandeelhouders ook dit jaar een stabiel dividend aan met de mogelijkheid om te opteren voor een keuzedividend." "In een snel evoluerende wereld met uitdagingen, maar ook met opportuniteiten, was het voorbije boekjaar een intensief jaar. De raad van bestuur heeft enthousiast samengewerkt met het management en de verschillende teams om te komen tot de hernieuwde strategie waar een aantal cruciale maatschappelijke uitdagingen centraal staan: hoe gaan bedrijven om met megatrends zoals globalisering, digitalisering, demografische evoluties en wijzigende consumentenbehoeftes. Meer dan ooit wil Gimv -in partnership met zijn bedrijven- hierop inspelen, nieuwe en ambitieuze groeiverhalen ontdekken, en zo bouwen aan de marktleiders van morgen. Deze ambitie vertaalt zich in onze nieuwe baseline: "Building leading companies"," aldus voorzitter Urbain Vandeurzen. "De recente lancering van het Health & Care fonds sluit naadloos aan bij deze nieuwe strategie. Het fonds geeft ons de kritische massa en slagkracht om te investeren in de groei en schaalvergroting van innovatiev e bedrijven en dienstverleners in een sector die enorme uitdagingen en opportuniteiten kent," vervolgt hij.