Per 18 ingebrachte coupons kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 33,075 EUR.

De referentieaandeelhouder van Gimv, de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft de intentie uitgesproken om net zoals vorig jaar 50% van de coupons nr. 20 in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv.

De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 13,6% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend.

Aandeelhouders die op 2 juli 2013 beschikken over 18 coupons nr. 20 of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv.

Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende coupons is niet mogelijk. Coupon nr. 20 wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussels.

Per 18 ingebrachte coupons kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 33,075 EUR. De referentieaandeelhouder van Gimv, de Vlaamse Participatiemaatschappij (VPM), die het belang van de Vlaamse overheid in Gimv NV aanhoudt, heeft de intentie uitgesproken om net zoals vorig jaar 50% van de coupons nr. 20 in hun bezit in te brengen in het kapitaal van Gimv. De leden van het managementcomité engageren zich voor hun deel integraal in te schrijven op nieuwe aandelen. Daardoor zal reeds op 13,6% van het aantal aandelen beschikbaar door het keuzedividend worden ingetekend. Aandeelhouders die op 2 juli 2013 beschikken over 18 coupons nr. 20 of een veelvoud ervan kunnen deze inbrengen in het kapitaal van Gimv voor inschrijving op één of meerdere nieuwe aandelen Gimv. Een opleg in geld voor het aantal ontbrekende coupons is niet mogelijk. Coupon nr. 20 wordt niet afzonderlijk verhandeld op Euronext Brussels.