Dit gebeurde onder de vorm van een achtergestelde lening in combinatie met warranten. Vandemoortele had na de te dure overname van het Franse Panavi, een producent van diepvriesbakkerijproducten, een te hoge schuldenlast.

Het XL-fonds heeft 500 mln EUR beschikbaar voor investeringen, met een gelijke inbreng van GIMV én de Vlaamse overheid. Dit fonds, onder beheer van GIMV, is gericht op dossiers met een ondernemingswaarde van 75 tot 750 mln EUR.

Kleinere dossiers zijn geschikt voor een rechtstreekse investering door GIMV zelf. De intrinsieke waarde schatten we momenteel op ca. 44 EUR per aandeel.

Bij een verder beursherstel verwacht SG Private Banking dat het aandeel minder sterk zal stijgen dan de beursindices. GIMV is enkel nog koopwaardig op koerszwakte.

Dit gebeurde onder de vorm van een achtergestelde lening in combinatie met warranten. Vandemoortele had na de te dure overname van het Franse Panavi, een producent van diepvriesbakkerijproducten, een te hoge schuldenlast. Het XL-fonds heeft 500 mln EUR beschikbaar voor investeringen, met een gelijke inbreng van GIMV én de Vlaamse overheid. Dit fonds, onder beheer van GIMV, is gericht op dossiers met een ondernemingswaarde van 75 tot 750 mln EUR. Kleinere dossiers zijn geschikt voor een rechtstreekse investering door GIMV zelf. De intrinsieke waarde schatten we momenteel op ca. 44 EUR per aandeel. Bij een verder beursherstel verwacht SG Private Banking dat het aandeel minder sterk zal stijgen dan de beursindices. GIMV is enkel nog koopwaardig op koerszwakte.