Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 8 juli 2010. Na afloop van de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering zal Gimv in een persbericht verslag uitbrengen over de genomen beslissingen.

Daarnaast geeft Gimv ook een stand van zaken van de gerealiseerde investeringen en desinvesteringen in de eerste maanden van het boekjaar. Gimv bericht ook over de ontwikkelingen binnen de co-investeringsfondsen.

In de eerste maanden (1 april 2010 - 28 juni 2010) van het boekjaar 2010-2011 realiseerde Gimv voor 27,6 miljoen EUR aan investeringen en voor 13,0 miljoen EUR aan desinvesteringen.

In deze eerste maanden investeert Gimv 27,6 miljoen EUR (op balans van Gimv). Van dit totaal investeerde Gimv 13,4 miljoen EUR (49%) binnen Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 10,8 miljoen EUR (39%) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en de resterende 3,3 miljoen EUR (12%) in co-investeringsfondsen (Gimv-XL en DG Infra+).

De belangrijkste investeringen van de afgelopen maanden waren de nieuwe investeringen in RES Software en de vervolginvesteringen in Bananas, Liquavista en Plexxikon.

Naast deze investeringen op balans waren er nog de bijkomende investeringen binnen de beheerde co-investeringsfondsen voor 4,1 miljoen EUR (vnl. Belwind).

De desinvesteringen (op balans van Gimv) bedragen op heden 13,0 miljoen EUR. Hiervan is 12,8 miljoen EUR (98%) gerealiseerd binnen Buyouts & Growth en 0,2 miljoen EUR (2%) binnen Venture Capital.

De voornaamste desinvesteringen van de afgelopen maanden betreffen ANP en Mondi Foods. Naast deze desinvesteringen op balans waren er nog de bijkomende desinvesteringen binnen de beheerde fondsen voor 1,0 miljoen EUR.

Na de dividenduitkering van 8 juli 2010 zal Gimv beschikken over een verwachte nettokaspositie van 245 miljoen EUR.

Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 8 juli 2010. Na afloop van de Gewone en de Buitengewone Algemene Vergadering zal Gimv in een persbericht verslag uitbrengen over de genomen beslissingen. Daarnaast geeft Gimv ook een stand van zaken van de gerealiseerde investeringen en desinvesteringen in de eerste maanden van het boekjaar. Gimv bericht ook over de ontwikkelingen binnen de co-investeringsfondsen. In de eerste maanden (1 april 2010 - 28 juni 2010) van het boekjaar 2010-2011 realiseerde Gimv voor 27,6 miljoen EUR aan investeringen en voor 13,0 miljoen EUR aan desinvesteringen. In deze eerste maanden investeert Gimv 27,6 miljoen EUR (op balans van Gimv). Van dit totaal investeerde Gimv 13,4 miljoen EUR (49%) binnen Buyouts & Growth (België, Nederland, Frankrijk en Duitsland), 10,8 miljoen EUR (39%) in Venture Capital (Technology, Life Sciences en Cleantech) en de resterende 3,3 miljoen EUR (12%) in co-investeringsfondsen (Gimv-XL en DG Infra+). De belangrijkste investeringen van de afgelopen maanden waren de nieuwe investeringen in RES Software en de vervolginvesteringen in Bananas, Liquavista en Plexxikon. Naast deze investeringen op balans waren er nog de bijkomende investeringen binnen de beheerde co-investeringsfondsen voor 4,1 miljoen EUR (vnl. Belwind). De desinvesteringen (op balans van Gimv) bedragen op heden 13,0 miljoen EUR. Hiervan is 12,8 miljoen EUR (98%) gerealiseerd binnen Buyouts & Growth en 0,2 miljoen EUR (2%) binnen Venture Capital. De voornaamste desinvesteringen van de afgelopen maanden betreffen ANP en Mondi Foods. Naast deze desinvesteringen op balans waren er nog de bijkomende desinvesteringen binnen de beheerde fondsen voor 1,0 miljoen EUR. Na de dividenduitkering van 8 juli 2010 zal Gimv beschikken over een verwachte nettokaspositie van 245 miljoen EUR.