De GIMV wijt het verlies in de eerste helft van zijn boekjaar 2012-2013 aan latente minwaarden in de participatieportefeuille. De holding dient die portefeuille bij elke afsluiting opnieuw te waarderen. De desinvesteringen (OGD en Accent Jobs) brachten een meerwaarde op van 35,5 miljoen euro. De latente minwaarden klokten echter af op 48,9 miljoen euro. Dit is te wijten aan de daling van de beurswaarde van enkele participaties en de terugval in het resultaat van niet-beursgenoteerde bedrijven in de portefeuille.

De investeringsportefeuille van 791,9 miljoen euro bestaat uit 548,9 miljoen euro geïnvesteerd in niet-beursgenoteerde bedrijven (69% van het totaal), 141,4 miljoen euro in beursgenoteerde bedrijven (18%) en 101,6 miljoen euro aan leningen (13%). Geografisch neemt Europa 91% van de portefeuille voor zijn rekening (46% in België).

Tussen april en september investeerde de GIMV 57,7 miljoen euro in verschillende nieuwe participaties. Dit bedrag ligt lager dan de opbrengst van de verkopen, waardoor de netto thesauriepositie licht verbeterde tot 190,9 miljoen euro, en dit ondanks de storting van een dividend van 2,45 euro bruto per aandeel. De liquiditeiten maken nu al bijna 22% van de totale beurswaarde van de holding uit.

De GIMV wijt het verlies in de eerste helft van zijn boekjaar 2012-2013 aan latente minwaarden in de participatieportefeuille. De holding dient die portefeuille bij elke afsluiting opnieuw te waarderen. De desinvesteringen (OGD en Accent Jobs) brachten een meerwaarde op van 35,5 miljoen euro. De latente minwaarden klokten echter af op 48,9 miljoen euro. Dit is te wijten aan de daling van de beurswaarde van enkele participaties en de terugval in het resultaat van niet-beursgenoteerde bedrijven in de portefeuille.De investeringsportefeuille van 791,9 miljoen euro bestaat uit 548,9 miljoen euro geïnvesteerd in niet-beursgenoteerde bedrijven (69% van het totaal), 141,4 miljoen euro in beursgenoteerde bedrijven (18%) en 101,6 miljoen euro aan leningen (13%). Geografisch neemt Europa 91% van de portefeuille voor zijn rekening (46% in België).Tussen april en september investeerde de GIMV 57,7 miljoen euro in verschillende nieuwe participaties. Dit bedrag ligt lager dan de opbrengst van de verkopen, waardoor de netto thesauriepositie licht verbeterde tot 190,9 miljoen euro, en dit ondanks de storting van een dividend van 2,45 euro bruto per aandeel. De liquiditeiten maken nu al bijna 22% van de totale beurswaarde van de holding uit.