De cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2009 tot 30 juni 2009. Alle cijfers verwijzen naar de cijfers volgens de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers).

Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: "Dankzij de positieve evolutie van de beurzen vertoonde de waarde van de portefeuille een stabilisatie. We blijven echter waakzaam voor de economische impact op de ondernemingsresultaten gedurende het lopende boekjaar. Gimv heeft van de huidige marktomstandigheden volop gebruik gemaakt om zijn slagvaardigheid verder te versterken. Zo slaagde Gimv er in om 60 miljoen EUR additionele middelen aan te trekken voor het Gimv-XL fonds en het team te vervolledigen. In het kader van de multidisciplinaire aanpak binnen de diverse buitenlandse kantoren werden ook de andere teams verder versterkt. Bovendien heeft Gimv verder kunnen investeren in al zijn activiteiten en markten. Deze uitbreiding van middelen en mensen en de gedane investeringen moeten ons de mogelijkheid geven om optimaal in te spelen op de opportuniteiten die we vandaag zien, en zo de basis te leggen voor de toekomstige resultaten."

De waarde van het eigen vermogen (deel van de groep) bedroeg op 30 juni 2009 938,8 miljoen EUR (of 40,51 EUR per aandeel), na uitkering van het dividend betaald op 1 juli 2009 (54,7 miljoen EUR of 2,36 EUR per aandeel), versus 950,6 miljoen EUR (of 41,01 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2009.

De cijfers hebben betrekking op de periode van 1 april 2009 tot 30 juni 2009. Alle cijfers verwijzen naar de cijfers volgens de beperkte consolidatie van Gimv (niet-geauditeerde cijfers). Gedelegeerd Bestuurder Koen Dejonckheere, over de activiteiten van het afgelopen kwartaal: "Dankzij de positieve evolutie van de beurzen vertoonde de waarde van de portefeuille een stabilisatie. We blijven echter waakzaam voor de economische impact op de ondernemingsresultaten gedurende het lopende boekjaar. Gimv heeft van de huidige marktomstandigheden volop gebruik gemaakt om zijn slagvaardigheid verder te versterken. Zo slaagde Gimv er in om 60 miljoen EUR additionele middelen aan te trekken voor het Gimv-XL fonds en het team te vervolledigen. In het kader van de multidisciplinaire aanpak binnen de diverse buitenlandse kantoren werden ook de andere teams verder versterkt. Bovendien heeft Gimv verder kunnen investeren in al zijn activiteiten en markten. Deze uitbreiding van middelen en mensen en de gedane investeringen moeten ons de mogelijkheid geven om optimaal in te spelen op de opportuniteiten die we vandaag zien, en zo de basis te leggen voor de toekomstige resultaten."De waarde van het eigen vermogen (deel van de groep) bedroeg op 30 juni 2009 938,8 miljoen EUR (of 40,51 EUR per aandeel), na uitkering van het dividend betaald op 1 juli 2009 (54,7 miljoen EUR of 2,36 EUR per aandeel), versus 950,6 miljoen EUR (of 41,01 EUR per aandeel voor uitkering van het dividend) op 31 maart 2009.