Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv van het brutodividend over het boekjaar 2013/2014 op 2,45 euro per aandeel, heeft de raad van bestuur van de holding beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend.

Per 18 ingebrachte coupons kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 33,075 euro.

Onder voorbehoud van goedkeuring door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Gimv van het brutodividend over het boekjaar 2013/2014 op 2,45 euro per aandeel, heeft de raad van bestuur van de holding beslist om dit dividend aan te bieden onder de vorm van een keuzedividend. Per 18 ingebrachte coupons kan worden ingeschreven op één nieuw aandeel tegen de uitgifteprijs van 33,075 euro.